Göteborg Stockholm Umeå Uppsala Örebro

 

Målgrupp
Loud Grrrl vänder sig framförallt till en målgrupp bestående av tjejer/kvinnor/tanter och transpersoner i åldrarna 13-100 år. Men, manliga deltagare har också möjlighet att anmäla sig.

Då vi har en tydlig riktning i arbetet, att bredda jämställdheten inom musiken, ligger kvoten för manliga deltagare på max 50 % per band.

Det finns inga krav på tidigare erfarenhet vid anmälan, utan vem som helst får prova på att spela. Kanske står det en gammal gitarr hemma som lockar, eller en allmän nyfikenhet på vad det där med att spela i band kan innebära. Detta, eller något annat, kan vara anledning för dig att söka dig till Loud Grrrl!

 

Värdegrund
Här skall du känna dig fri att testa nya instrument, genres, låtar och precis allt annat som du är intresserad av inom musik. Loud Grrrls och ABF:s uppdrag handlar om alla människors frigörelse, både individuellt och i grupp.Vi vill att du som repar hos oss skall få mod och kunskap, för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. Nya deltagare och ny personal skall få information om vår värdegrund, som vi tagit fram för att tydliggöra vår önskan om att alla – deltagare som personal, skall varaktiga i arbetet med att skapa en öppen mötesplats. En plats där olikheter inte bara tolereras utan respekteras, firas, stöttas och försvaras. Personalen skall gå utbildningar i normkritik och jämställdhet, och personalgruppen skall aktivt diskutera och utvärdera vårt förhållningssätt och vårt agerande. Vi skall lämna plats i våra lokaler till människor från underrepresenterade grupper inom den nuvarande verksamheten. Vi är övertygade om att, genom aktivt normkritiskt arbete påverkar vi framtiden och gör en annan värld möjlig!

 

Syfte
Loud Grrrl är ett projekt i ABF:s regi, med syfte att de som definierar sig som tjejer/kvinnor/tanter och transpersoner skall ha större möjlighet att spela musik på egna villkor.

Loud Grrrl ingår som ett projekt under 50/50-nätverkets satsning för en jämställd musikscen, samt under ABF:s egna D.I.Y-koncept.